söndag, juni 11, 2006

Permanent uppehållstillstånd!

Familjen Tejic har inte bara fått uppehållstillstånd - de har fått permanent uppehållstillstånd! Tack Gud!

Om jag förstått den här artikeln rätt från DN så har Migrationsverket undvikit Regeringsrättens rekommendation att ge familjen uppehållstillstånd, och gett dem permanent uppehållstillstånd istället, vilket ju är en nåd för den här familjen, men Migrationsverket har kommit undan att fälla ett beslut som skulle vara prejudicerande för en massa andra familjer. Man har behandlat familjen Tejic enligt den nya flyktinglagen, och inte enligt den tillfälliga asyllagen som inte gäller längre men som familjens ansökan gäller under. Nu kan Migrationsverket fortsätta att behandla familjer som de ville behandla Tejics - enligt den tillfälliga asyllagen för alla dem som ansökt under den. Det här verkar inte vara ett beslut som endast gäller den här familjen utan det verkar vara ett politiskt beslut som styr hur Migrationsverket kan fatta sina beslut i framtiden. Efter alla turer av avslag är det är så uppenbart att Tejics inte hade varit i Sverige idag om de inte haft en Gud och trogna vänner till hjälp. Men hur blir det för de andra?

Artikel i Dagen, också.

Inga kommentarer: