måndag, oktober 03, 2011

Tålamod

"Jag vill det och jag vill det NU".

Andens frukter har verkligen uppfyllt mina tankar på sistone (kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning). Idag mediterar jag över tålamod.

Ha tålamod med alla 1 Tess 5:14 


Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Ef 4:2


Genom tålamod kan furstar övertalas, en mild tunga kan krossa ben. Ords 25:15


Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Rom 5:3-4


Då gick Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?" Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut, träffade han en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sade: Betala, vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig. Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse, tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du onde tjänare! Hela skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder." Matt 18:21-35
Jag tror att brist på tålamod är oförlåtelse, vrede och själviskhet. Som kristen är det också en enorm inspiration med Guds kärlek och tålamod mot mig. Det ger mig en stark anledning att visa tålamod också mot andra. Visa tålamod mot dig själv, mot livet och mot andra!Jag försöker visa tålamod och är tacksam för Guds hjälp i mitt ibland otåliga hjärta.

Tålamod - Mod att tåla.

Otålig - Tål inte.

1 kommentar:

Bella sa...

Tack för ett fint o tankvärt inlägg!

Kram