söndag, december 11, 2011

Den här veckan och att styra sitt sinne

Jag har inte haft mycket ork eller tid att skriva här under veckan. Jag har koncentrerat mig på att komma in i de nya rutinerna med Martins nya jobbtider och att jag hämtar Rut varje dag på förskolan. Det har gått fint. På sistone har jag varit väldigt trött den första delen av dagen för att sedan piggna till. Den här veckan har det varit väldigt praktiskt. Och det är så här jag vill att det ska vara, så länge som jag mår som jag gör, att jag använder dagen till att vila för att sedan orka vara med Rut så mycket som möjligt på eftermiddagen och kvällen.

Jag tänker mycket på det här med att koncentrera sin kraft på det som är väsentligt för varje tid. Man måste fokusera och våga rensa bort det man inte hinner eller orkar, eller det som bara kommer i vägen för det viktigaste. Och för att kunna fokusera sin kraft på det viktigaste måste man också rensa bort sånt som kommer i vägen för ens välbehövliga vila. Jag kan inte göra för många saker och jag kan inte fylla mitt sinne med för mycket intryck.

Jag älskar att vara målmedveten. Haha, det är verkligen något jag lärt mig med tiden. Men man lär sig med åren vilka härliga resultat man får när man bestämmer sig för att medvetet sträva efter något och bygger upp en strategi för det. Då blir tillfredställelsen större och större när man känner att man lever med fokus och mål.

Självdisciplin eller självbehärskning är för övrigt också en av Andens frukter.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Galaterbrevet 5:22-23


Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Ords 16:32 


Som en nerbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne. Ords 25:28 
Skulle vilja skriva mer och vet inte om jag liksom fått ihop det här inlägget så att det blir logiskt för dig som läser, men nu behöver jag sova. Men att ägna sin kraft åt det viktigaste är verkligen självdisciplin. Det handlar om att styra sitt sinne istället för att leva i reaktion på känslor och omständigheter. Det handlar om att leva medvetet och att göra smarta val som tar dig dit du vill.

Inga kommentarer: