söndag, februari 19, 2012

Två oerhörda fakta

Den här veckan driver Vart femte barn en kampanjvecka för att uppmärksamma att 400 000 barn i Sverige lever hos föräldrar med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn, ungefär 4 stycken i varje klass. De här barnen känner sig ensamma, oroar sig mycket och en del far riktigt illa.

Det är ganska oerhört. Något mer som är oerhört är att samhällskostnaderna till följd av alkoholskador är 50 miljarder på ett år i Sverige.

"Genom åren har det gjorts flera svenska och internationella beräkningar av vad alkoholen kostar för samhället. För Sverige skiftar det emellan 20 och 150 miljarder kronor om året. Men den allra senaste kalkylen hamnar på 50 miljarder på ett år. Det motsvarar mer än en procent av BNP.

Av den summan står mer än hälften, 30 miljarder, för samhällskostnaderna för vård och omsorg av personer som dragits in i ett beroende eller missbruk. Det handlar också om arbete som inte blir utfört till följd av att personen förtidspensioneras eller dör i förtid." SvD

Om man tänker att vi är 5 miljoner skattebetalare i Sverige, blir det 10 000 kr per person och år som går bara till alkoholskador. Det är oerhört mycket pengar. Tänk vad mycket man kan göra för 50 miljarder!

Själv är jag alkoholvägrare. På något sätt skulle det kännas, om jag drack alkohol, som om jag var en del i de här enorma problemen, även om jag var ansvarsfull och måttlig. För jag tror att en stor del av problemet är att alkohol är så utbrett, normalt, accepterat och älskat. Vem kommer undan? Man måste anstränga sig, för att göra annorlunda.

Jag gör allt annat än älskar att vart femte barn lever med föräldrar som missbrukar, och att 50 miljarder går in i något slags svart hål av alkoholmisär varje år. Samtidigt belyses att papperslösa inte har rätt till vård, att människor svälter i Afrika, att det finns fler slavar idag än någonsin, m.m., men vi gör inte alltför mycket åt de här sakerna. Men det är ok att alkoholen får kosta samhället och individer så enormt mycket, för vad är alternativet, att vi förändrar vår syn på alkohol? Det kan väl de andra göra, de som har problem...

Men vad kan jag göra för att problemet ska bli mindre?

Och jag tror faktiskt att ett av svaren är att fler säger nej till alkohol. Då har man säkrat sig själv, och man kan påverka någon annan. Alkoholdrickande måste väl kunna benämnas som en norm. Men om fler och fler går emot den normen kan vi skapa en annan trend.

Men framför allt är det bra om du tänker till. Det som jag berättat här, är det ok för dig? Om inte, vad kan du göra för att förändra?

Inga kommentarer: