lördag, juni 16, 2012

Lägga bort allt

När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Heb 12:1

Jag fick lite av en uppenbarelse kring den här bibelversen ikväll. Jag tänkte på detta med att lägga bort allt som tynger, och jag brukar lägga fokus på särskilt synden som snärjer oss så hårt, att jag glömmer vad som står där innan. Lägga bort ALLT som tynger. Wow! Jag tror inte att det handlar om att kasta bort alla sina ansvar t ex, men att lägga bort allt som tynger ner oss på ett negativt och orätt vis. Ja, det vill jag lägga bort.

Ibland kan en omständighet tynga ner oss och vi kanske inte kan eller bör göra oss av med den omständigheten, men vi kan ändra vårt sätt att förhålla oss till det som är omkring oss. Låt det inte tynga ner dig utan tänk ut ett bra sätt att bemöta det som möter dig.Inga kommentarer: